• /media/zengridframework/imagecache/intro_komunalni-df7daadedfadd439279cda96dbfd4b6e.jpg
  • priprava in preskrba s pitno vodo (vodovodni sistemi in tehnologija priprave pitne vode),
  • odvajanje in čiščenje odpadne vode (kanalizacijski sistemi in tehnologija čiščenja odpadne vode) in
  • izboljšanje odvodnje meteornih voda in izboljšanje poplavne varnosti znotraj urbaniziranih območji.
 • /media/zengridframework/imagecache/intro_izdelava-mat-modelov-7e3faa22a94aab6f07af4217add94433.jpg
  • izdelava hidravličnih modelov vodovodnih sistemov,
  • izdelava 1-D in 2-D hidrološko-hidravlični modelov odvodnje in poplavne varnosti in
  • integracija rezultatov matematičnih modelov v GIS okolje.
 • /media/zengridframework/imagecache/intro_vodnogospodarske-5c02039a513e43d18d09ed3c81ac0e95.jpg
  • izdelava opozorilnih kart poplavnih nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti,
  • urejanje vodotokov in povirij in
  • analiza vplivov hidrotehničnih objektov na poplavno varnost in analiza varnosti hidrotehničnih objektov.
 • /media/zengridframework/imagecache/intro_inzeniring-bceca99e6437a1ea5ccc2d1ecf40ed49.jpg
  • nadzor pri gradnji objektov,
  • izdelava investicijske dokumentacije,
  • revizije in/ali recenzije projektne dokumentacije,
  • presoja vplivov emisij na vode in
  • izdelava študij izvedljivosti, kot priloga k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev.
 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto