Ureditev dela ceste Prekomorskih brigad in dela ulice Padlih borcev v Šempetru pri Gorici

Februar 2013

Ureditev dela ceste Prekomorskih brigad in dela ulice Padlih borcev v Šempetru pri GoriciUreditev dela ceste Prekomorskih brigad in dela ulice Padlih borcev v Šempetru pri Gorici

 • Hidravlična presoja vpliva predvidenih posegov na poplavno ogroženost
   - obravnavano območje 11.10 ha

Fekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cesti

Julij 2012

Fekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cestiFekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cesti

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt elektro-kabelske kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Rekonstrukcija kanala "C" in ločenega kanalizacijskega sistema na območju Podmarka

Julij 2012

Rekonstrukcija kanala Rekonstrukcija kanala "C" in ločenega kanalizacijskega sistema na območju Podmarka

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«

Maj 2012

Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt elektro-kabelske kanalizacije
 • Načrt javne razsvetljave
 • Načrt vodovoda

Trgovski center SUPERNOVA Nova Gorica - II. Faza

Maj 2012

Trgovski center SUPERNOVA Nova GoricaTrgovski center SUPERNOVA Nova Gorica - II. Faza

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 0.7 km
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalna rigola DN 800 mm, L= 120 m
   - ponikovalni bazen 3900 m3

Rekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-Vrtojba

November 2011

Rekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-VrtojbaRekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-Vrtojba

 • Načrt kanalizacije

Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«

Oktober 2011

Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«

 • Hidrološko – Hidravlični elaborat

Mešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri Gorici

September 2010

Mešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri GoriciMešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri Gorici

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Hidravlični preračun industrijske cone Komenda – GRP in BC cevi

Maj 2010

Hidravlični preračun industrijske cone Komenda – GRP in BC ceviHidravlični preračun industrijske cone Komenda – GRP in BC cevi

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 19.30 km
   - 7 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 69.20 ha

Supernova II Koper

Februar 2010

Supernova II KoperSupernova II Koper

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 0.4 km
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.3 km

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova Gorica

November 2009

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova GoricaSanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova Gorica.

 • Načrt kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter - Vrtojba

November 2009

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter - VrtojbaSanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter - Vrtojba. Izvedba sofinancirana s kohezijskimi sredstvi (vloga potrjena januarja 2013).

 • Načrt kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 59.60 km
   - 8 razbremenilnih objektov
   - 2 zadrževalna objektka
   - skupna površina 449 ha
   - cca. 10 000 PE

Odvodnik v Sočo

Oktober 2009

Odvodnik v SočoOdvodnik v Sočo

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Umerjanje hidravličnega modela odvodnik v Sočo

Oktober 2009

Umerjanje hidravličnega modela odvodnik v SočoUmerjanje hidravličnega modela odvodnik v Sočo.

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Supernova Nova Gorica - I. Faza - OBI

April 2009

OBI Nova GoricaSUPERNOVA Nova Gorica - I. Faza - OBI

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 2500 m3

Stanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa

Julij 2008

Majske PoljaneStanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa: podzemna garaža  in komunalni priključki.

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 580 m3

OPPN ob gasilskem domu v Novi Gorici

April 2008

OPPN ob gasilskem domu v Novi GoriciOPPN ob gasilskem domu v Novi Gorici.

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 1.25 km
   - 2 zadrževalna bazena
   - skupna površina 7.8 ha

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – I. faza

Julij 2007

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna pečVodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – prva faza

 • Hidravlični elaborat (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 10.89 km
   - 2 zajetji
   - 2 črpališče
   - 5 reducirnih ventilov
   - 3 vodohrani
   - oskrba 763 prebivalcev

Recenzija projektne dokumentacije kanalizacije in zunanjega vodovodnega omrežja

Januar 2013

Recenzija projektne dokumentacije kanalizacije in zunanjega vodovodnega omrežja: 31 različnih projektov/objektov.

CČN Nova Gorica - priloga k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev

Oktober 2012

CČN Nova GoricaOdvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) - priloga k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev.

Recenzija projektne dokumentacije Oskrba s pitno vodo Pomurja

Oktober 2012

Recenzija projektne dokumentacije Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A - 9 projektov/objektov.

WWTP Nova Gorica FS for Jaspers

Marec 2012

WWTP Nova GoricaCollection and treatmen of wastewater in the Soča river basin (Nova Gorica WWTP) - FS for JASPERS review.

Javna infrastruktura za komunalno ureditev območja FOJ-BT 1 – "Terme Brda"

November 2011

Terme BrdaJavna infrastruktura za komunalno ureditev območja FOJ-BT 1 – "Terme Brda".

Svetovanje pri izdelavi kart poplavne nevarnosti v občini Šempeter-Vrtojba

Junij 2011

Svetovanje pri izdelavi kart poplavne nevarnosti v občini Šempeter-Vrtojba.

Utemeljitev obremenitve CČN Nova Gorica

Junij 2011

Utemeljitev obremenitve CČN Nova GoricaUtemeljitev obremenitve centralne čistilne naprave Nova Gorica.

WWTP “Nova Gorica” potential locations comparison

Junij 2011

WWTP Nova Gorica potential locations comparisonWWTP “Nova Gorica” potential locations comparison - including required sewer system upgrade.

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza II

Junij 2011

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza II.

Energetski objekt Majske poljane in vročevod

Maj 2011

Majske PoljaneStrokovni nadzor po ZGO nad izvedo del pri gradnji Energetskega objekta Majske poljane in vročevoda v Novi Gorici.

Utemeljitev investicije v kanalizacijsko omrežje občine Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

Oktober 2010

Utemeljitev investicije v kanalizacijsko omrežje občine Nova Gorica in Šempeter-VrtojbaUtemeljitev investicije v kanalizacijsko omrežje občine Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza I

Februar 2010

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza I

Svetovanje pri izdelavi hidravlično-hidrološke študije meteorne odvodnje mesta Koper in območja Žusterne

Marec 2009

ŽusternaSvetovanje pri izdelavi hidravlično-hidrološke študije meteorne odvodnje mesta Koper in območja Žusterne

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja)
   - L = 27.60 km
   - 4 razbremenilni objekti
   - 1 zadrževalni objekt
   - skupna površina 175 ha
   - cca. 30 000 PE

Rekonstrukcija kanala "C" in ločenega kanalizacijskega sistema na območju Podmarka

Julij 2012

Rekonstrukcija kanala C in ločenega kanalizacijskega sistema na območju PodmarkaRekonstrukcija kanala "C" in ločenega kanalizacijskega sistema na območju Podmarka

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Fekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cesti

Julij 2012

Fekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cestiFekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cesti. Izvedba sofinancirana s kohezijskimi sredstvi (vloga potrjena januarja 2013).

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt elektro-kabelske kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«

Maj 2012

Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt elektro-kabelske kanalizacije
 • Načrt javne razsvetljave
 • Načrt vodovoda

Rekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-Vrtojba

November 2011

Rekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-VrtojbaRekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-Vrtojba. Izvedba sofinancirana s kohezijskimi sredstvi (vloga potrjena januarja 2013).

 • Načrt kanalizacije

Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«

Oktober 2010

Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«.

 • Načrt zadrževalnih bazenov in iztočnega kanala »BCs«

Mešana kanalizacija Na Pristavi

September 2010

Mešana kanalizacija Na PristaviMešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri Gorici. Izvedba sofinancirana s kohezijskimi sredstvi (vloga potrjena januarja 2013).

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Energetski objekt Majske poljane NG

Maj 2010

Majske PoljaneEnergetski objekt Majske poljane, 1. etapa.

 • Načrt zunanjega vodovoda in kanalizacije

Stanovanjska cona Majske poljane

Maj 2010

Majske PoljaneStanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa: izgradnja podzemne garaže in komunalnih priključkov.

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije

Merkur LJ Vižmarje

April 2010

Merkur VižmarjeIzgradnja sekundarnega vodovoda, fekalno-meteorne kanalizacije v mešanem sistemu ter prestavitev plinovoda v Rovšnikovi ulici v Guncljah.

 • Načrt vodovoda ter načrt fekalne in meteorne kanalizacije

Supernova II Koper

Februar 2010

Supernova KoperSupernova II Koper

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije

Ureditev komunalne infrastrukture in vozišča na odseku javne poti v Bovcu (Dvor)

December 2009

Ureditev komunalne infrastrukture in vozišča na odseku javne poti v Bovcu (Dvor)Ureditev komunalne infrastrukture in vozišča na odseku javne poti v Bovcu (Dvor).

 • Načrt vodovoda

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova Gorica

November 2009

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova GoricaSanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova Gorica.

 • Načrt kanalizacije

Rekonstrukcija vodovoda PEKS - VIRMAŠE

September 2009

Rekonstrukcija vodovoda PEKS - VIRMAŠERekonstrukcija vodovoda PEKS - VIRMAŠE.

 • Načrt zunanjega vodovoda in kanalizacije

Sanacija vodovoda po spodnjem trgu v Škofji Loki

Julij 2009

Sanacija vodovoda po spodnjem trgu v Škofji LokiSanacija vodovoda po spodnjem trgu v Škofji Loki.

 • Načrt zunanjega vodovoda in kanalizacije

Ureditev komunalne opreme za 5 stanovanjskih hiš v Vojščici

Junij 2009

Ureditev komunalne opreme za 5 stanovanjskih hiš v VojščiciUreditev komunalne opreme za 5 stanovanjskih hiš v Vojščici

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja

Supernova Nova Gorica - I. Faza - OBI

April 2009

OBI Nova GoricaSupernova Nova Gorica - I. Faza - OBI

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije

Načrt javne kanalizacije v Žiganji vasi - Sebenje

September 2008

Načrt javne kanalizacije v Žiganji vasi - SebenjeKanalizacija Žiganja vas - Sebenje.

 • Načrt javne kanalizacije

Načrt zunanje ureditve asfaltnega platoja za skladiščenje cementa

April 2008

Načrt zunanje ureditve asfaltnega platoja za skladiščenje cementaNačrt zunanje ureditve asfaltnega platoja za skladiščenje cementa v Anhovem.

 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto