Stanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa

Julij 2008

Majske PoljaneStanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa: podzemna garaža  in komunalni priključki.

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 580 m3

 

IDZ, september 2007
PGD, december 2007
PZI, julij 2008

NAROČNIK:
Majske poljane d.o.o.
Industrijska cesta 2
5000 Nova Gorica

 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto