Supernova Nova Gorica - I. Faza - OBI

April 2009

OBI Nova GoricaSUPERNOVA Nova Gorica - I. Faza - OBI

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 2500 m3

PGD, marec 2008
PZI, februar 2009
PID, april 2009

NAROČNIK:
IMMORENT LJUBLJANA
Leasing nepremičnin d.o.o.
Cesta v Kleče 15, 1000 Ljubljana

 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto