Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – I. faza

Julij 2007

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna pečVodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – prva faza

 • Hidravlični elaborat (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 10.89 km
   - 2 zajetji
   - 2 črpališče
   - 5 reducirnih ventilov
   - 3 vodohrani
   - oskrba 763 prebivalcev

PGD, julij 2007

NAROČNIK:
Topos d.o.o.
Roška cesta 16
8350 Dolenjske toplice

 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto