Recenzija projektne dokumentacije kanalizacije in zunanjega vodovodnega omrežja

Januar 2013

Recenzija projektne dokumentacije kanalizacije in zunanjega vodovodnega omrežja: 31 različnih projektov/objektov.

CČN Nova Gorica - priloga k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev

Oktober 2012

CČN Nova GoricaOdvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče (CČN Nova Gorica) - priloga k vlogi za pridobitev kohezijskih sredstev.

Recenzija projektne dokumentacije Oskrba s pitno vodo Pomurja

Oktober 2012

Recenzija projektne dokumentacije Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem A - 9 projektov/objektov.

WWTP Nova Gorica FS for Jaspers

Marec 2012

WWTP Nova GoricaCollection and treatmen of wastewater in the Soča river basin (Nova Gorica WWTP) - FS for JASPERS review.

Javna infrastruktura za komunalno ureditev območja FOJ-BT 1 – "Terme Brda"

November 2011

Terme BrdaJavna infrastruktura za komunalno ureditev območja FOJ-BT 1 – "Terme Brda".

Svetovanje pri izdelavi kart poplavne nevarnosti v občini Šempeter-Vrtojba

Junij 2011

Svetovanje pri izdelavi kart poplavne nevarnosti v občini Šempeter-Vrtojba.

Utemeljitev obremenitve CČN Nova Gorica

Junij 2011

Utemeljitev obremenitve CČN Nova GoricaUtemeljitev obremenitve centralne čistilne naprave Nova Gorica.

WWTP “Nova Gorica” potential locations comparison

Junij 2011

WWTP Nova Gorica potential locations comparisonWWTP “Nova Gorica” potential locations comparison - including required sewer system upgrade.

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza II

Junij 2011

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza II.

Energetski objekt Majske poljane in vročevod

Maj 2011

Majske PoljaneStrokovni nadzor po ZGO nad izvedo del pri gradnji Energetskega objekta Majske poljane in vročevoda v Novi Gorici.

Utemeljitev investicije v kanalizacijsko omrežje občine Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

Oktober 2010

Utemeljitev investicije v kanalizacijsko omrežje občine Nova Gorica in Šempeter-VrtojbaUtemeljitev investicije v kanalizacijsko omrežje občine Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza I

Februar 2010

Revizija za objekt: Odvodnik v ZBDVs v Sočo – Faza I

Svetovanje pri izdelavi hidravlično-hidrološke študije meteorne odvodnje mesta Koper in območja Žusterne

Marec 2009

ŽusternaSvetovanje pri izdelavi hidravlično-hidrološke študije meteorne odvodnje mesta Koper in območja Žusterne

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja)
   - L = 27.60 km
   - 4 razbremenilni objekti
   - 1 zadrževalni objekt
   - skupna površina 175 ha
   - cca. 30 000 PE
 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto