Ureditev dela ceste Prekomorskih brigad in dela ulice Padlih borcev v Šempetru pri Gorici

Februar 2013

Ureditev dela ceste Prekomorskih brigad in dela ulice Padlih borcev v Šempetru pri GoriciUreditev dela ceste Prekomorskih brigad in dela ulice Padlih borcev v Šempetru pri Gorici

 • Hidravlična presoja vpliva predvidenih posegov na poplavno ogroženost
   - obravnavano območje 11.10 ha

Fekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cesti

Julij 2012

Fekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cestiFekalna kanalizacija na nepriključenih območjih v spodnji Vrtojbi in Gramozni cesti

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt elektro-kabelske kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Rekonstrukcija kanala "C" in ločenega kanalizacijskega sistema na območju Podmarka

Julij 2012

Rekonstrukcija kanala Rekonstrukcija kanala "C" in ločenega kanalizacijskega sistema na območju Podmarka

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«

Maj 2012

Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«Odvodnik mešanega tipa v Vrtojbi – kanal »V«

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt elektro-kabelske kanalizacije
 • Načrt javne razsvetljave
 • Načrt vodovoda

Trgovski center SUPERNOVA Nova Gorica - II. Faza

Maj 2012

Trgovski center SUPERNOVA Nova GoricaTrgovski center SUPERNOVA Nova Gorica - II. Faza

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 0.7 km
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalna rigola DN 800 mm, L= 120 m
   - ponikovalni bazen 3900 m3

Rekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-Vrtojba

November 2011

Rekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-VrtojbaRekonstrukcija razbremenilnika na kanalu D v občini Šempeter-Vrtojba

 • Načrt kanalizacije

Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«

Oktober 2011

Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«Zadrževalni bazen zalednih vod »Ščedne« in iztočni kanal »BCs«

 • Hidrološko – Hidravlični elaborat

Mešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri Gorici

September 2010

Mešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri GoriciMešana kanalizacija Na Pristavi - Šempeter pri Gorici

 • Načrt kanalizacije
 • Načrt vodovoda

Hidravlični preračun industrijske cone Komenda – GRP in BC cevi

Maj 2010

Hidravlični preračun industrijske cone Komenda – GRP in BC ceviHidravlični preračun industrijske cone Komenda – GRP in BC cevi

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 19.30 km
   - 7 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 69.20 ha

Supernova II Koper

Februar 2010

Supernova II KoperSupernova II Koper

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 0.4 km
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.3 km

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova Gorica

November 2009

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova GoricaSanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Nova Gorica.

 • Načrt kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter - Vrtojba

November 2009

Sanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter - VrtojbaSanacija razbremenilnih in zadrževalnih objektov na kanalizacijskem omrežju občine Šempeter - Vrtojba. Izvedba sofinancirana s kohezijskimi sredstvi (vloga potrjena januarja 2013).

 • Načrt kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 59.60 km
   - 8 razbremenilnih objektov
   - 2 zadrževalna objektka
   - skupna površina 449 ha
   - cca. 10 000 PE

Odvodnik v Sočo

Oktober 2009

Odvodnik v SočoOdvodnik v Sočo

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Umerjanje hidravličnega modela odvodnik v Sočo

Oktober 2009

Umerjanje hidravličnega modela odvodnik v SočoUmerjanje hidravličnega modela odvodnik v Sočo.

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 121.20 km
   - 21 razbremenilnih objektov
   - 5 zadrževalnih objektov
   - skupna površina 1565 ha
   - cca. 40 000 PE

Supernova Nova Gorica - I. Faza - OBI

April 2009

OBI Nova GoricaSUPERNOVA Nova Gorica - I. Faza - OBI

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 2500 m3

Stanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa

Julij 2008

Majske PoljaneStanovanjska cona Majske poljane 2a faza – 1. etapa: podzemna garaža  in komunalni priključki.

 • Načrt vodovoda in zunanjega hidrantnega omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 3.9 km
   - oskrba 1460 prebivalcev
   - oskrba trgovski center cca. 6 ha
 • Načrt fekalne in meteorne kanalizacije omrežja (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 1.2 km
   - ponikovalni bazen 580 m3

OPPN ob gasilskem domu v Novi Gorici

April 2008

OPPN ob gasilskem domu v Novi GoriciOPPN ob gasilskem domu v Novi Gorici.

 • Hidravlični elaborat kanalizacije (hidravlični model obstoječega in predvidenega stanja):
   - L = 1.25 km
   - 2 zadrževalna bazena
   - skupna površina 7.8 ha

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – I. faza

Julij 2007

Vodovodno omrežje višinske cone občine Mirna pečVodovodno omrežje višinske cone občine Mirna peč – prva faza

 • Hidravlični elaborat (hidravlični model predvidenega stanja):
   - L = 10.89 km
   - 2 zajetji
   - 2 črpališče
   - 5 reducirnih ventilov
   - 3 vodohrani
   - oskrba 763 prebivalcev
 

Kje smo?

Kje se nahajamo?

Hidrolab d.o.o.

Ulica Nikole Tesle 33a
5290 Šempeter pri Gorici

PE Šempeter

Cesta Goriške fronte 84D
5290 Šempeter pri Gorici

gsm: +386(0)41 371 169

Naš urnik

ponedeljek - petek: 8:00 - 17:00
sobota, nedelja: zaprto